Wonderlicht Alkmaar

Voor Wonderlicht Alkmaar gelden de volgende algemene voorwaarden en huisregels.

Stichting Creatuur

Wonderlicht Alkmaar is een evenement van Stichting CreAtuur. Stichting CreAtuur is ANBI gecertificeerd; dit betekent dat wij gezien worden als een van Algemeen Nut Bijdragende Instelling. De Belastingdienst verplicht iedere ANBI gecertificeerde instelling om per 1 januari 2014 een aantal gegevens openbaar te maken om de transparantie van de ANBI te verhogen en deze niet uit te hollen.

Jaarverslag en jaarrekening 2020 Stichting CreAtuur
Jaarverslag en jaarrekening 2022 Stichting CreAtuur

Stichting CreAtuur
RSIN: 860889142
BTWnummer: NL860889142B01
KvKnummer: 77066405
Steijnstraat 72
1814 DD Alkmaar

Bestuursleden
De bestuursleden nemen deel als vrijwilligers en ontvangen geen vergoeding of tegemoetkoming.

Jos van Dam – Voorzitter
Geert ten Dam – Penningmeester
Cora Rooker – Secretaris

Doelen

  1. Het doel van de stichting is het bedenken, organiseren, faciliteren en stimuleren van culturele (publieks)evenementen, festivals en projecten, alsmede het inspireren en informeren van een breed publiek en alles wat daarmee in de ruimste zin samenhangt, teneinde een maatschappelijk belang te bevorderen dan wel in stand te houden.
  2. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
  3. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: – het (doen) produceren, initiëren en/of organiseren van (publieks)projecten op het gebied van culturele evenementen, festivals en projecten, waarin met inachtneming van het bovenstaande, een maatschappelijk belang een belangrijke plaats inneemt. – voor de uitvoering van de plannen en projecten samen te werken met externe partijen met uitgebreide expertise op het vlak van (publieks) evenementen en dergelijke.
  4. De stichting beoogt het algemene belang te dienen en heeft het maken van winst niet tot doel.